Όροι & Κατάσταση

www.clubshop.com

Όροι & Κατάσταση


Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται σε εσάς για την εξυπηρέτησή σας και για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν συγκεντρωθεί με βάση τις πληροφορίες που διατίθενται από τις εταιρείες που αναφέρονται. Το ClubShop.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση ή την ερμηνεία οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Οι προσφορές, οι διαγωνισμοί ή οι προσφορές υπόκεινται σε λήξη ή αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΤΑΙ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΜΕΝΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥ να μην επιτρέπεται η αποποίηση των σιωπηρών εγγυήσεων, οπότε η προαναφερθείσα αποποίηση ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί επίσης να έχετε άλλα νομικά δικαιώματα που διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία.

Παρόλο που το ClubShop.com προσπάθησε να παράσχει ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με αυτόν. Το ClubShop.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει τυχόν υπηρεσίες ή προϊόντα που περιέχονται στο παρόν χωρίς προειδοποίηση. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ CLUBSHOP.COM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΣ, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χαμένων κερδών ή ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Κατά διαστήματα, το ClubShop.com μπορεί να δημοσιεύει στον ιστότοπό του δηλώσεις τρίτων. Ενδέχεται, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τέτοιες δηλώσεις τρίτων για ακρίβεια, νομιμότητα, ιδιοκτησία ή άλλα χαρακτηριστικά και δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με αυτές. Το ClubShop.com αποποιείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοιες δηλώσεις τρίτων.

συνδρομητής